Adresse: 3630 Rødberg, telefon; 3274 2859 / 97706920
Venstre
Linker
2. september 2004

Statlige myndigheter

Kommuner

Rettighetshavere/grunneiere

Energibransjen

Olje og energidepartementet

Hol kommune

Numedalslågen_forvaltningslag 

NLB intern side

Miljøverndepartementet

Nore og Uvdal kommune

Konsesjon for fortsatt regulering av Numedalslågen

Norges vassdrags,- og energidirektorat - NVE

Rollag kommune

Vannføring

Energibedriftenes landsforening - EBL 

Direktoratet for naturforvaltning - DN

Flesberg kommune

Vannføring ved Holmsfoss i Numedalslågen

Statkraft

Fylkesmannen i Buskerud

Kongsberg kommune

 

Skagerak Energi

Fylkesmannen i Vestfold

Lardal kommune

 

Energiselskapet Buskerud

Buskerud fylkeskommune

Larvik kommune

Medier

Statnett

Vestfold fylkeskommune

 

Numedal.net

 

 

Laagendalsposten

 

Forskning

Østlandsposten

Norsk institutt for vannforskning - NIVA

 

 

 

Norsk institutt for naturforskning - NINA

 

 

 

Forskning.no

 

 

 

 
Dette nettstedet eies og drives av Numedals-Laugens Brugseierforening,
Telefon 32 74 28 59 Fax 32 74 28 96 Ansvarlig redaktør:
Nils Runar Sporan - Webmaster: Numedalsnett ASFor ytterligere
informasjon kontakt: nils.runar.sporan@statkraft.com Telefon 32 74 28 59 Sidene er optimalisert for Internet Explorer 5.0 og høyere
The Site is Optimized for Internet Explorer 5.0 and higher