Adresse: 3630 Rødberg, telefon; 3274 2859 / 97706920
LeftMenu
Tunhovdfjorden - informasjonsmøte
4. november 2016
Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) inviterer til informasjonsmøte om Tunhovdfjorden med tema «Effekt av reguleringer på fisk» - både generelt og spesielt for Tunhovdfjorden. NLB har fått Åge Brabrand fra Universitet i Oslo til å holde foredraget. Brabrand har lang erfaring fra reguleringsundersøkelser og har jobbet både i Tunhovdfjorden og Pålsbufjorden. Han er også kollega med Per Aass som forsket i Tunhovdfjorden i mange år.
Les hele saken
Biotoptiltak i Numedalslågen
6. oktober 2016
Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) og Glitre Energi Produksjon(Glitre) starter i løpet av kort tid biotoptiltak i Numedalslågen i Rollag. Grunnlaget for tiltakene er en biologisk undersøkelse med påfølgende vedtak fra NVE og Fylkesmannen i Buskerud. Vedtaket fra Fylkesmannen i Buskerud sier blant annet: Som et ledd i å styrke naturlig rekruttering av ørret i Numedalslågen i Rollag og Flesberg, forutsettes det at regulanten lager planer for biotoptiltak på strekningene fra Veggli til Svene. Det gjelder både i utløpskanalene ved Mykstu og Djupdal, samt strekningene Veggli-Kongsjorden og fra Djupdaldammen til utløp Djupdal kraftstasjon. Det bør også vurderes relevante tiltak for å bedre oppvekst- og gyteforholdene for ørret i sidebekker til Numedalslågen på strekning fra Veggli til Svene. Planene må inneholde konkrete skisser for tiltakene og framdrift for igangsetting. Planen må utarbeides i samråd med fiskeinteressene. Planene sendes NVE, Fylkesmannen og kommunene med hensyn på tillatelse etter de respektive sektorlovverk. Gjennom prosessen har det blitt klarlagt hvilke strekninger som skal prioriteres med grunnlag i vedtak fra Fylkesmannen. Tiltakene i Flesberg er nå tilnærmet fullført og nå skal det utføres tiltak i Veggli.
Les hele saken
Tidligere artikler:
03.11.2014 Bjornesfjorden - evaluering av bruken av gytegrus
27.03.2014 Årsberetning Numedals-Laugens Brugseierforening
04.06.2013 Pålsbufjorden og terskeldam
22.05.2013 Status flomvarsel 22.05 Numedalslågen
16.05.2013 Status vannføring Numedalslågen
25.03.2013 ISFORHOLD PÅ REGULERTE VANN
21.12.2012 God jul og godt nytt år
06.07.2012 Utsetting av fisk til Halnefjorden
25.03.2012 EKSTRA USIKKER IS PÅ TUNHOVDFJORDEN
13.12.2011 Sikkerhet i vassdrag
Dette nettstedet eies og drives av Numedals-Laugens Brugseierforening,
Telefon 32 74 28 59 Fax 32 74 28 96 Ansvarlig redaktør:
Nils Runar Sporan - Webmaster: Numedalsnett ASFor ytterligere
informasjon kontakt: nils.runar.sporan@statkraft.com Telefon 32 74 28 59 Sidene er optimalisert for Internet Explorer 5.0 og høyere
The Site is Optimized for Internet Explorer 5.0 and higher