VANNF├śRING KONGSBERG
(Skollenborg) SISTES DAGER
DATO..VANNF├śRING (m3/s)
8. juli 201851
9. juli 201860
10. juli 201860
11. juli 201858
12. juli 201860
Gj. Snitt Sistes 5 Dager58